104 let Bauhausu / Výmar, Jena, Erfurt, Drážďany / Výstava ALLE MACHT DER IMAGINATION!

6.–8. května 2023
odjezd / sobota 6. 5. v 7:00 od Lékařského domu (I. P. Pavlova, metro C, tram 6, 10, 16, 22)
příjezd / pondělí 8. 5. ve 22:00 k Lékařskému domu
provádí Josef Vomáčka
ubytování se snídaní, cena: 6 800 CZK

3denní zájezd za Bauhausem v Duryňsku se zastávkou v Drážďanech na spektakulární výstavu českého umění v Kunsthalle im Lipsiusbau „Alle Macht der Imagination!“

104 let od vzniku legendární školy je možno navštívit tento kulturní klenot zapsaný na listině světového dědictví  UNESCO – Výmar. Město již několik staletí žije kulturou – jeho historii psali básníci Goethe a Schiller, filozof Nietzsche, skladatelé Bach a  Liszt. Město bylo duchovním centrem konce 18. století a začátkem 19. století. Připomeňme také vyhlášení Výmarské republiky, ale i vznik národního socialismu – republika ne náhodou trvala stejně krátce jako Bauhaus a skončila s nástupem nacistů.

Bauhaus vznikl s ambicí vytvořit školu propojující vysoké umění a řemeslo; Belgičan Henry van de Velde, zakladatel a ředitel předválečné Velkovévodské umělecko-řemeslné školy, byl také architektem této budovy, stejně jako protější poválečné Školy užitého umění, jejíž vedením byl pověřen Walter Gropius. Van de Velde ve Výmaru realizoval i další stavby, např. Haus Hohe Pappeln. My navštívíme areál dnešní univerzity i vzorový dům Haus am Horn a odkaz tohoto hnutí a sbírky v nové budově  Muzea Bauhaus. 

S historickou etapou bezprostředně předcházející Bauhausu na poli umění a designu se seznámíme v Neues Museum, které bylo realizováno podle projektu architekta Josefa Zítka.

Důležitou součástí městské krajiny Výmaru jsou parky, které určují obraz města a nabízejí další pohled na genius loci Výmaru.

Architektonické klenoty Bauhausu navštívíme i ve dvou největších městech Duryňska –  Erfurtu a Jeně.