Industriální topografie/Kulturní Klastry/Česko – Evropa

Konference

18. 6. 2024, Praha, Nákladové nádraží Žižkov – historická budova/Prague, Žižkov Freight Railway Station – historical building

Program:

10.00 – 13.00
Petr Hlaváček – náměstek primátora hlavního města Prahy/deputy mayor of City of Prague
Pavel Dobeš – místostarosta Městské části Praha 3/deputy mayor of Prague 3
Michiel Riedijk – principal, Neutelings Riedijk Architects, Rotterdam
Marek Pokorný – ředitel, Plato Ostrava/director, Plato Ostrava

14.00 – 18.00
Dagur Eggertsson – principal, Rintala Eggertsson Architects, Oslo
Steve Christer – principal, Studio Granda Architects, Reykjavík
Jiří Havran – fotograf, ARFO, Oslo/photographer, ARFO, Oslo
Martin Strakoš – historik umění, NPÚ, Ostrava/art historian, National Heritage Institute, Ostrava
Jan Zikmund – ředitel, Výzkumné centrum průmyslového dědictví VCPD FA v Praze/director, Research Centre for Industrial Heritage FA CTU Prague

18.30
vernisáž výstav/opening of exhibitions:
Industrial Topography/Culture Clusters/Czech Republic-Europe
Tokyo Toilets
Terrains and Territories

vstup/zdarma

entrance/free

Praha | Veřejný prostor | Umění

30. 1. 2023

Hosté: Pavla Melková – architektka, urbanistka, spisovatelka a básnířka
Denisa Václavová – dramaturgyně, kurátorka, fundraiserka a konzultantka kulturních projektů
Jiří Sulženko – ředitel Odboru kultury a cestovního ruchu MHMP
Matouš Lipus – autor sochařských realizací, pedagog a zahradník
Vladimir 518 – hudebník, výtvarník, nakladatel, aktivista

moderuje Dan Merta