Industriální topografie / Kulturní klastry / Česko – Evropa

Industrial topography / Cultural clusters / Czech Republic – Europe

Publikace se věnuje vybraným příkladům konverzí industriálních objektů či celých areálů, které byly proměněny pro potřeby kulturních institucí. Na čtyřech desítkách ukázek je představena situace v České republice a v Evropě s důrazem na Norsko a Island. Výběr zahrnuje rozmanitou škálu přístupů, měřítek, míry vstupu současné architektury, privátní i státní projekty, projekty dnes vnímané jako ikonické či iniciační, i poměrně nedávné počiny, některé dokonce ještě před svým dokončením. Vlastní výběr uvádějí eseje teoretiků, kteří se danou tematikou dlouhodobě zabývají.

Praha – Holešovická tržnice, Kunsthalle Praha, La Fabrika, Fórum Karlín, Centrum současného umění DOX, Pragovka Art District
ČR – Dolní oblast Vítkovice, 14|15 Baťův institut, Automatické mlýny Pardubice, DEPO2015, Uhelný mlýn a Kotelna v Libčicích nad Vltavou, EPo1, Brillovka, Fait Gallery, Pole designu v areálu Egoé Bílovice, The Distillery – Social Reactor, PLATO Ostrava, Moving Station Plzeň, Areál Procházkovy továrny v Humpolci, Areál Jabloneček, Centrum stavitelského dědictví Plasy
Norsko – Kistefos Museum, areál Papirbredden v Drammen, Rockheim Museum, oblast podél řeky Akeru v Oslu, Kaviar Gallery, Kunstsilo Kristiansand, Bomuldsfabriken Kunsthall Arendal
Island – Reykjavik Art Museum Hafnarhús, Marshall House
Evropa – Areál Pfefferberg Berlín, Matadero Madrid, Tour and Taxis (Gare Maritime) Brusel, Tate Modern London, Dánské národní námořní muzeum, Kasárne/Kulturpark Košice, Tabačka Košice, Kulturní krajina Zollverein,  Fondazione Prada Milano, Museum de Pont Tilburg, Muzeum Śląskie w Katowicach

Editoři: Klára Pučerová, Dan Merta
Eseje: Dan Merta, Benjamin Fragner, Martin Strakoš, Petr Kropp, Grete Swensen
Texty: Dan Merta, Jakub Potůček, Klára Pučerová, Iva Dvořáková, Renata Vrabelová, Richard Vodička, Petr Kropp, Vendula Tůmová
Překlad: Vít Zelinka
Grafický design: Jan Forejt, Gabriel Fragner / Formall studio

Vydavatelé: ARCHITECTURA, z.s., Praha & Technická univerzita v Liberci, 2024
Vydání: první
Jazyk: čeština, angličtina
Formát: 190 × 240 mm
Vazba: šitá
Počet stran: 288 
ISBN: 978-80-88161-20-2 (ARCHITECTURA, z.s.), 978-80-7494-706-3 (TUL)
Prodejní cena v distribuci: 490 CZK
Cena na výstavě v rámci Landscape festival Praha 2024: 400 CZK

RAUMPLAN A SOUČASNÁ ARCHITEKTURA

RAUMPLAN AND CONTEMPORARY ARCHITECTURE

nová publikace věnovaná architektonickému prostoru a tvorbě i odkazu Adolfa Loose

Kniha se tematicky zaměřuje na tvorbu Adolfa Loose v širších souvislostech, jež vedou až k současnému architektonickému dění. Jednotliví autoři a autorky mezinárodního kolektivu se soustředili jak na jeho ideje a tvorbu, tak na příklady přímých i méně zřejmých návazností na jeho dílo. Hlavním scelujícím prvkem je vazba k prostoru v architektuře, jenž se stal klíčovým bodem architektonického myšlení na konci 19. a na začátku 20. století. 

Kniha zahrnuje ukázky Loosovy tvorby, dále texty historiků architektury a architektů věnujících se Loosovu dílu dlouhodobě také teoreticky (Hermann Czech, Petr Domanický, Jana Laubová, Christopher Long, Dan Merta, Martina Mertová, Maria Szadkowska, Yoshio Sakurai, Filip Šenk, William Tozer) a praktikujících architektů, kteří s koncepty a idejemi architektonického prostoru pracují a dále je rozvíjejí (Alberto Campo Baeza, Sou Fujimoto, Momoyo Kaijima, Mauricio Pezo and Sofía von Ellrichshausen).

Nová publikace, jejíž vznik inicioval spolek Architectura a vydal ji ve spolupráci se společností Akontext a Technickou univerzitou v Liberci, přímo navazuje na online výstavu konanou v omezené podobě v době lockdownu v Galerii Jaroslava Fragnera u příležitosti 150 let od narození Adolfa Loose (10. 12. 1870 v Brně – 23. 8. 1933 Kalksburg u Vídně). Grafiky se opět ujal sochař a grafik Jiří Příhoda.

Jazyk: čeština, angličtina

Formát: 245 × 285 mm

Vazba: šitá

Počet stran: 224 

ISBN: 978-80-7494-677-6 

Prodejní cena: 799 CZK